סולומון גרופ - השקעה בטוחה ורווחית בדובאי

תנאי השימוש

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

"סלומון גרופ", קבוצת השקעות וייעוץ פיננסי, היא החברה הישראלית היחידה עם משרדים בדובאי, והיחידה שברשותה רישיון תיווך מטעם מנהל מקרקעי דובאי (RERA), לקנייה, מכירה והשכרה של נכסים. לחברה היכרות עמוקה עם שוק הנדל"ן בדובאי והיא מקיימת קשרים עם הקבלנים הגדולים והחשובים בעיר זה עשרות שנים, מה שמעניק לה גישה לכל הפרויקטים ברחבי העיר. החברה סוקרת את שוק הנדל"ן בעיר החשובה באמירויות על בסיס יומי, על מנת לספק ללקוח הישראלי פרויקטים איכותיים בלבד, תוך התחשבות בצרכיו הייחודיים ובדרישותיו.

נגישות